Raport oceny bezpieczeństwa

OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH SAFETY ASSESSMENT

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

  1. Skład jakościowy i ilościowy (receptura) produktu*
  2. Specyfikacja fizyko-chemiczna produktu
  3. Krótki opis technologiczny
  4. Karty charakterystyki i specyfikacje surowców
  5. Wyniki badań test konserwacji
  6. Wyniki badań dermatologicznych
  7. Wyniki badań aplikacyjnych (jeżeli trzeba udowodnić deklaracje marketingowe np. zmniejsza zmarszczki o 20%)
  8. Dane techniczne i certyfikaty dla opakowania bezpośredniego
  9. Wyniki badania kompatybilności materiału opakowania z masą kosmetyku
  10. Wzór / tekst etykiety / ulotki / opakowania zewnętrznego

-* - Skład ilościowy produktu kosmetycznego (receptura) może być podany w formie od – do (np. 5% - 8%). Safety Assessor policzy narażenie na działanie składnika dla wartości maksymalnej. Ilości konserwantów, niektórych barwników i substancji aktywnych muszą być podane dokładnie.Do napisania receptury stosuje się nazwy surowców według nomenklatury INCI (International Nomenclature of Cosmetics Ingredients).

Wzór raportu ( liczba stron: 37 ):
raport pl