Rejestracja produktów kosmetycznych

Do zarejestrowania produktu kosmetycznego w portalu CPNP potrzebujemy:

1. Dane z raportu oceny bezpieczeństwa

  1. Nazwa produktu
  2. Nazwa i dane adresowe producenta
  3. Nazwa i dane adresowe osoby odpowiedzialnej (prawnej lub fizycznej) / wprowadzającej produkt na rynek EU
  4. Nazwisko imię i dane osoby odpowiedzialnej za dokumentację (dossier) produktu
  5. Dane dotyczące receptury lub receptury ramowej (publikowanej przez CPNP)
  6. Dane o niektórych składnikach aktywnych (produkty zawierające nanomateriały muszą być pre-rejestrowane na 6 miesięcy przed wprowadzeniem na rynek)
  7. Dane dotyczące opakowania bezpośredniego

2. Zdjęcie produktu kosmetycznego (tak jak opakowanie produktu jest udostępnione konsumentowi np. stojąc na półce)

3. Pochodzenie produktu (kraj pochodzenia) państwo EU na teren którego wprowadza się produkt po raz pierwszy

 

Produkt kosmetyczny zarejestrowany przez CPNP może być na drugi dzień po rejestracji udostępniony klientom Dane rejestrowe są niedostępne dla innych użytkowników CPNP Niektóre dane są dostępne dla oddziałów Głównego Inspektora Sanitarnego Dane są udostępniane lekarzowi w przypadku np. połknięcia produktu przez dziecko lub innych działań niepożądanych